Health

40 Habits That Increase Your Chances of a Heart Attack After 40


<>A yo g or, ‘ cy or o b wr o yor hr ck rk. Hr h br o kr o boh wo worw: Accorg o h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cc.govhrc.h" rg="_bk">Cr or D Coro Prvo<> (CDC), roxy 655,000 v ro h coo h U S o ch yr—g hr cco or 1 vry 4 h . A ory, wh o hg g br wh g, yor hr hh o ycy o o h.<>

<>Accorg o ro h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.hr.orgcgrohr-bc@wc@o@ocowobc_319571." rg="_bk">Arc Hr Aoco<>, 6 rc o 5.5 rc o wo bw h g o 40 59 hv corory hr (CHD). Aog ho 60 o 79 yr o, ho br ob: 21.1 rc o 10.6 rc o wo h g brck hv CHD. A, h U.K.’ < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.h.kcoohr-ckc" rg="_bk">No Hh Srvc<> (NHS) o, CHD h g c o hr ck. I yo w o vo bcog c, hr’ y o o ch h hb h cr yor hr ck rk r 40. Mk chg oy, o h yo c hv y hhy yr o ook orwr o.<>
<>RELATED: 20 Wy Yo D’ Rz Yo’r Rg Yor Hr.<>

< c="cr">Sock<><>Srg h y o rgh wh hhy brk co y v yor . A rvw o rrch bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.hjor.orgo10.1161CIRCULATIONAHA.113.001474" rg="_bk"><>Crco<><> 2013 o gc k bw g brk rc rk o corory hr .<>
<>RELATED: I Yo Noc Th Wh Wkg, I Co B Hr Ack Wrg Sg.<>

< c="cr">Shrock<><>Yor or hh yor hr hh r or coc h yo hk. Accorg o 2016 y bh h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:j.bj.coco931098215" rg="_bk"><>BMJ Pogr Mc Jor<><>, or bcr c corb o ro’ rk o hrocro, or hrg rrowg o h rr, whch c gcy cr h khoo o hr ck.<>

< c="cr">Shrock<><>A g o r w oc wh gh hv o hr hh b, b rgr rkg c yo rk o hr ck. “Too ch coho c cr boo rr rgycr, whch c cr yor rk o hr ,” y S Sr, MD, o < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.h.hh" rg="_bk">EHE Hh<>. Hr rcoo? “Wo ho hv o or h o rk y. M ho hv o or h wo rk y.”<>

< c="cr">Shrock<><>Hvg r o oy or o yor h, b h rh yo k y cy h yor hr h og r. Accorg o 2016 y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:hr.bj.coco102131009.brc" rg="_bk"><>Hr<><>, oc oo c gcy cr ro’ rk o vog hr . Tho who ror oor oc roh h 29 rc grr chc o hvg CHD h ho wh hhr o.<>

< c="cr">Shrock<><>W hhr hr? Try wchg ro h gh h o o v ch, ob. Rrch bh h <>< r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:jwork.cojorjrc2516715" rg="_bk">Jor o h Arc Mc Aoco<><> (JAMA) 2016 covr k bw og-ro gh h work cr rk o CHD og wo.<>

< c="cr">Shrock<><>I yo w o rgh yor hr hh, cor cog by bk whvr ob. Sgc rrch bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cb..h.govcrcPMC2736383" rg="_bk"><>Archv o Ir Mc<><> 2009 rov h v who co o work by bk or oo h rc khoo o oby owr boo rr—whch cr hr ck rk.<>

< c="cr">Shrock<><>Thr’ o k h r o rg or r k yo’r gr o rc yor hr ck rk. A 2012 y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:k.rgr.corc10.1007%2F00125-012-2677-z" rg="_bk"><>Dboogy<><> o h ry job cr v’ chc o xrcg crovcr v by 147 rc.<>

< c="cr">Sock<><>Wh kg o b or yor wbg, gg <>oo<> ch c cy b wor or yor hr hh h o gg ogh. A -y o rrch bh h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.hjor.orgo10.1161JAHA.118.008552" rg="_bk"><>Jor o h Arc Hr Aoco<><> 2018 rv h gg or h gh hor o c gcy cr ro’ rk o crovcr (CVD), wh or rk or ho who go hor o ry 44 rc cr og ho oggg v hor gh.<>

< c="cr">Shrock<><>I gh o b h <>b <>c, b h b o ghr c’ b co. A vo 2009 y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.r.cow2005050307050307-4.h" rg="_bk"><>Nr<><> o h ghg x h r g o boo v cr boo ow, whch rov yor hr hh y cr yor hr ck rk.<>
<>RELATED: I Yo Noc Th o Yor Lg, Hv Yor Hr Chck, Sy Myo Cc.<>

< c="cr">Shrock<><>A gr c c o yor hr wor o goo. A rvw o rrch bh < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:k.rgr.corc10.100740471-015-0043-7" rg="_bk"><>Crr Eoogy Ror<><> 2015 o h xor o r o oy rov hh, b c o rov ro’ crovcr hh. Accorg o h rrchr, “hghr v o gr wr oc wh owr rk o CVD, chc hr , rok ory.”<>

< c="cr">Sock<><>Gg h w o or h j yor ck y— co corb o yor rk o oy crovcr v. Accorg o 2018 y bh < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.j.orgo10.1056NEJMo1702090" rg="_bk"><>Th Nw Eg Jor o Mc<><>, wh h r v y o cor go, hv gcy cr rk o hr ck. A h or ro o g yor ho!<>

< c="cr">Shrock<><>T o c h Mrv Gy brk o goo bo o w—or yor hr hh, o cor. A r o, o hvg rgr x co b corbg o yor hr rk. A rvw o rrch bh h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cb..h.govb20102917" rg="_bk"><>Arc Jor o Croogy<><> 2010 o h hvg x oc oh or cr ro’ rk o crovcr , h, crovcr v.<>

< c="cr">Shrock<><>I yo’r ovr 40, ‘ o k r yo’r oorg yor boo gr, cy yo hv y hory o b or rk cor k oby, hgh boo rr, or ry y.<>
<>“Sgr b h boo cr yor rk o hr ,” y Sr. “Hvg hhy , xrcg rgry, g who oo -b ro c h o owr yor boo gr v.”<>

< c="cr">ShrockTro V<><>Skg h gy o oo y co b bg rob or yor hr ow h ro. “Phyc cvy rk cor or hr ,” y Sr. Sh o h xrc c h owr yor boo rr, choro, wgh, v r v, whch cr yor khoo o hr ck.<>
<>So, how ch ho yo b g h gy? Accorg o h xr, 30 o or cvy y—or 150 wk—w rc yor hr rk.<>

< c="cr">Sock<><>Howvr, h o’ yo ho ovro o h o o xho or . Bc yo o, yor hr co o y h rc.<>
<>“Lg r o h hr c o ohg c ‘hc hr yro,'” y cc ro xr < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.rh.co" rg="_bk">Ar H<>, MS. “Yor hr bco rg orr o k wh h r c o . I c o o cr yor boy’ r ro—hgh coro r— r rrgr hrb.”<>

< c="cr">Sock<><>Fro b roh o og hor work, yor y ror co hv ro co r o yor hr hh. “Sr h go g or x ro r cr coro v o y,” H y. Sh h “og-r r r h y ow [hr] o occr.”<>

< c="cr">Shrock<><>I hr’ y wy o g o ro r rrb bo, yor hr w hk yo. Th yc o ovrbrg gr who’ wy o yor bck or o hg or ohr gh b og or h j vg yo rr rrb h o h y. Th r o o-c 2009 Swh y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cb..h.govcrcPMC2602855" rg="_bk"><>Occo Evro Mc<><> o h o wh cocv, crv, cor, co bo cr hr rk o hvg vr crovcr v by 60 rc.<>

< c="cr">Sock<><>W’v b gy o og or r ro o , b ‘ h b r o yor hr o ry o g how o yo’r og yor coo. Rgr g o gr hv b k o cr hr ck rk, ccorg o 2015 y bh h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:jor.gb.coo10.11772048872615568969" rg="_bk"><>Ero Hr Jor<><>. Th rrchr bh h y o h o o gr wr rcy k o grr rk o c hr occo, whch obrc boo ow o h hr.<>

< c="cr">Sock<><>Arg yor rv yo h r owr hhr hr. Accorg o rrch bh < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cb..h.govcrcPMC3899245" rg="_bk"><>Pychooc Mc<><> 2014, ry r or ro c c ro’ rk o crovcr v h. So yo’r g b, hr’ o k h r o k r o rov yor hh.<>

< c="cr">Sock<><>I yo’r o g wr hrogho h y, yo co b g yor or hr rob r 40. Rrch bh 2017 o h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:k.rgr.corc10.1007%2F00394-016-1170-8" rg="_bk"><>Ero Jor o Nro<><> o h v or hyro c cr ro’ rk o CVD.<>

< c="cr">Sock<><>I yor boo rr rg w hghr h or, o vryhg yor owr o cr ho br—or yo co b rg ow hr ck h r.<>
<>“A hhy , rcg r, crg k, xrcg rgry c rc yor boo rr,” ccorg o Sr. I r, yo’ o cr yor hr ck rk<>

< c="cr">Sock<><>Igorg hgh choro v ow y g yor or ro hr rob ow h . Accorg o y rgcy c ocor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.rj." rg="_bk">J Nhw<>, MD, hgh choro o o h bgg corbg cor o yor rk o hr .<>

< c="cr">Shrock<><>“I yo ok, q <>ow<>,” y Dv Grr, MD, o < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.ycrgc.rgogr--rococ-rgryr-v--grr--c-c" rg="_bk">NYC Srgc Aoc<>. Sokg gcy cr v’ rk o hr , w hr rk o hgh boo rr, b, rok.<>

< c="cr">Shrock<><>A yo’r ryg o q okg, k r yo’r o g co-b okg co roc ogr h cry. “Nco r boo rr, whch ohr rk cor or hr ,” y Sr.<>

< c="cr">Sock<><>A c o co ro o ky wo’ hr yo, b ovr-rc o c c cr yor hr ck rk.<>
<>“Excv c coo … corb o r h boy,” whch c o hghr khoo o hr , ccorg o H.<>
<>RELATED: I Yo Hv Th Pho, Yor Hr Co B A Rk, FDA Wr.<>

< c="cr">Sock<><>Thk og or o o h gry rgr vro h hhr choc or yor hr? No cry. Accorg o 2012 rrch bh h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:k.rgr.corc10.1007%2F11606-011-1968-2" rg="_bk"><>Jor o Gr Ir Mc<><>, v og v who ohr rk cor, rgr coo o rk cr yor rk o hr .<>

< c="cr">Shrock<><>Thr r y o hh b o corog yor , b yo-yo g y o or hr h goo. Rrch r h < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" rg="_bk" hr="h:wroo.hr.orgwyo-yo-g-y-cr-wo-hr--rk">Arc Hr Aoco<> (AHA) covo 2019 how h wo who h o cc o yo-yo g— whch hy o 10 o g bck wh yr—wr 65 rc ky o hv ovr “o” rg o AHA’ L’ S 7, whch r how r coro o’ hr rk cor r.<>

< c="cr">Shrock<><>Cookg yor oo horoghy o rv oo oog, b bckg yor or h— or ( co) brbc chq—’ og yor hr y vor.<>
<>“Eg hgh ory oo bg rk cor,” y H. “Fy c o h r gr hy’r chrco cr [crovcr ] rk.”<>

< c="cr">Shrock<><>Yo y hv b b o g wy wh r oo 20, b 40, ho gry ck r o kg yor hr hy. Ev g r chck j oc wk cr ro’ rk o hr by 12 rc, ccorg o 2019 y bh h <>< r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.bj.coco364bj.k5420" rg="_bk">Brh Mc Jor<>.<><>

< c="cr">Shrock<><>I yo w o cr yor hr ck rk, r by wg yor o h gr yor . “Eg hgh gr roc oo cr r o, whch cr g o h rr,” y H. “Th rg cr choro h o ch h rr g. Ovr , h b o q o rrowg o h rr,” corbg o yor chc o hr ck.<>

< c="cr">Shrock<><>Rcg yor coo o roc vor o r, vgb, -b ro gr wy o r rghg yor hr hh. “Sr , r , choro c corb o hr ,” y Sr. “Eg -b, who oo h b how o cr h rk o hr y . I o h owr yor choro LDL v, whch cr yor rk o hr w.”<>

< c="cr">Shrock<><>Tho rgr r crbohyr k r r ky hrg yor hr. I yo w o vo hr ck r 40, ” w-bc, hgh-br ,” y Nhw.<>

< c="cr">Shrock<><>“A ck o og-3 y c jor corbor o hr ,” ccorg o H. Th ky r rov by h o c b coror o yor by cog cr y o oo, or ry yo c by y rg or. Howvr yo co h yor choc, b j k r yo r gg ogh o h y c yor .<>
<>For or h hh oro rgh o yor box, g or or y wr. <>

< c="cr">Shrock <><>Lk og-3, og-6 y c, b gry kg, o co ch or o h hy ho, hrowg o wh ho b hhy bc o h wo c.<>
<>“I or o hv hhy bc bw og-6 og-3 y c,” y Jc Wh, CN, cc rcor o < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:.wcy.co" rg="_bk">Wcy<>. “Th ro bw og-6 og-3 ho b bw 4:1 2:1. Howvr, h r Arc co o 20:1 ro, g w co o 20 or og-6 h og-3.”<>
<>To kow wh yo ho r cr o or h k o yor hr hh, og-6 y c r o hg k cor vgb o.<>

< c="cr">Shrock<><>“Mg  r vov ovr 300 r boc roc h boy h r crc or crc hh,” y Wh. “Hvg q v o g oc wh owr rk or crovcr , b c o or hhy boo rr bc o ooh c rxg ror.”<>
<>So, how o yo kow yo’r c? “Axy, g, c cr, , wchg r g h yo’r o gg ogh g yor ,” ccorg o Wh.<>

< c="cr">Shrock<><>CoQ10 c ox h y or r yor bo. B, ccorg o Wh, “o o h hr-hhy r c occr wh kg boo rr co c b bockr co o owr choro.”<>
<>Fory, o g oo k y h, org, rwbrr, , , ch, cowr, brocco c cr yor v o h or r h k yor hr r o , rcg yor hr ck rk h og r.<>

< c="cr">Shrock<><>I yo hv choc bw vg h bch or h o yor 40, choo h r—yor hr w b gr. Accorg o 2017 y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:x.o.org10.3389hy.2016.00658" rg="_bk"><>Fror Phyoogy<><>, owr- vg oc wh grr rk o boc yro, whch c corb o hr .<>

< c="cr">Shrock<><>Yor y hory h who yo r, cg yor rk o hr ck. Accorg o rrch bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.hjor.orgo10.1161CIRCULATIONAHA.111.065490" rg="_bk"><>Crco<><> 2012, wh y hory o hr h bo 50 rc cr rk o vog crovcr hv. Lcky, hvg h oro corog ohr rk cor, k cvy v, c h yo v ogr, hhr .<>

< c="cr">Sock<><>Thr’ o k h r o o ho xr o, cy yo’r ry hghr rk o crovcr h or. “Oby k o hr , hghr LDL, rgycr, owr HDL, whch r rk cor or hr ,” y Sr.<>

< c="cr">Shrock<><>Wh bg o ckr rrg y b goo or yo h og r, h r brogh o by gg vorc r 40 co cr yor rk o hr , ccorg o 2017 y bh h jor < r="ooow" rg="_bk" r="oor orrrr xr ooow" hr="h:www.cb..h.govcrcPMC5546130" rg="_bk"><>Croogy Rrch Prcc<><><>.<> Th y rv h wo who h go hrogh vorc r cr rk o ro hr coo. I hy w hrogh vorc, h cr hr rk o hr bc v or gc. (Croy, h coco bw vorc hr w o o , h y r.)<>
<>RELATED: I Yor Lg F Lk Th, Hv Yor Hr Chck, Sy Myo Cc.<>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *